Bezpieczeństwo

Blockchain Surf4tax

Blockchain

Separacja danych

 • Odporność na cyberataki
 • Transparencja
 • Anonimowość
 • Duża wydajność
 • Kryptografia
 • Niskie koszty
 • Niezależność od poddostawcy
 • Mała podatność na awarie
 • Dezintermediacja
Uwierzytelnianie Surf4Tax

Uwierzytelnianie

OAuth2

 • Rozszerzenie bezpieczeństwa logowania
 • Łatwość implementacji
 • Niskie koszty
 • Transparencja użytkowników
 • Określone i niezmienne role użytkowników  (brak uwierzytelnienia zamyka transakcję)
Surf4tax - Wave Up yourBusiness

Szyfrowanie

TLS 1.2

 • Łatwość implementacji
 • Niskie koszty
 • Transparencja użytkowników
 • Automatyczne wylogowywanie
 • Automatyczne ograniczanie uprawnień
 • Dwa typy uwierzytelniania
 • Wysoka trudność określenia klucza prywatnego na bazie klucza publicznego
Dane Osobowe Surf4Tax

Dane osobowe

RODO/GDPR

 • Ochrona danych osobowych zgodna z oczekiwaniami regulatorów
 • Rozwiązania chmurowe bezpieczniejsze niż indywidualna infrastruktura
 • Pełna transparencja użytkowników  (logi systemowe)
 • Podział funkcjonalności na procesy (dostęp do określonych danych)
 • Blockchain – rozdział danych
 • Szyfrowanie wielopoziomowe – dodatkowe zabezpieczenie
 • Model weryfikacji użytkowników i zarządzania uprawnieniami

Bezpieczny proces

Biuro rachunkowe importuje dane finansowe klienta do systemu zintegrowanego z systemem księgowym

Od tej chwili dane są szyfrowane i anonimowe (dane klienta otrzymują unikatowe ID)

Zaszyfrowane dane przekazywane są do banków, które weryfikują zdolność kredytową klienta

Bank otrzymuje tylko dane finansowe z przypisanym ID i nie wie, kim jest klient

Bank przeprowadza wstępną analizę kredytową i wraca ze wstępną ofertą kredytową

Tylko biuro rachunkowe ma możliwość połączenia oferty dla danego ID z konkretnym klientem

Klient wybiera najkorzystniejszą ofertę i wyraża zgodę na przekazanie pełnych danych oraz dokumentów do banku (proces online)

Dopiero teraz bank dowie się o tym, kim jest klient

Klient zyskuje produkt finansowy a biuro rachunkowe wynagrodzenie

Na każdym etapie procesu, komunikacja odbywa się pomiędzy biurem rachunkowym i bankami. Nikt inny nie ma dostępu do danych osobowych klientów

DOŁĄCZ DO BIUR, KTÓRE JAKO PIERWSZE SKORZYSTAJĄ Z SYSTEMU SURF4TAX®

Bezpieczny dostęp do systemu

Nie musisz instalować żadnego oprogramowania na Twoim komputerze. System dostępny jest online, po zalogowaniu do Twojego panelu. Podczas każdego logowania przeprowadzana jest aktualizacja, potwierdzająca, że dostęp jest odpowiednio zabezpieczony i bezpieczny.

Surf4tax