Polityka prywatności

 1. Surf4Tax Sp. z o.o. w Zamościu przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu Surf4Tax i w tym celu stosuje Politykę Prywatności, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 2. Surf4Tax Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Szczebrzeska 21, KRS 0000709855, NIP 5272831841, REGON 369031233 jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Surf4Tax i swoje obowiązki wykonuje zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i pozostałymi przepisami prawa.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu Surf4Tax wyłącznie za ich zgodą poza przypadkami, w których przepisy prawa stanowią inaczej.
 4. Korzystanie z Serwisu Surf4Tax może odbywać się anonimowo. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu Surf4Tax jest dobrowolne, przy czym w niektórych przypadkach brak podania danych może ograniczać dostęp do usług świadczonych przez Surf4Tax Sp. z o.o. w Zamościu.
 5. Dane osobowe Użytkownika Serwisu Surf4Tax przetwarzane są w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika, zaprezentowania oferty współpracy z Surf4Tax Sp. z o.o. w Zamościu, wykonania zawartych umów lub udzielenia pomocy w korzystaniu ze strony internetowej i jej funkcjonalności. Przesyłanie informacji marketingowych może nastąpić wyłącznie za indywidualną zgodą Użytkownika na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 6. Użytkownik Serwisu Surf4Tax ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia poprzez kontakt :
  • telefoniczny, za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: (+48 22) 314-71-37,
  • w formie elektronicznej poprzez przesłanie żądania na adres poczty elektronicznej: biuro@surf4tax.com,
  • w formie pisemnej poprzez przesłanie żądania na adres siedziby Administratora Danych Osobowych wskazany w pkt. 2.
 7. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników Serwisu Surf4Tax Administrator Danych Osobowych stosuje odpowiednie wewnętrzne procedury, zgodne z obowiązującym prawem, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobowych instytucjom lub osobom nieupoważnionym.
 8. Dane osobowe Użytkownika Serwisu Surf4Tax nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez jego indywidualnej zgody wyrażonej na piśmie.
 9. Transmisje danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL..
 10. W Serwisie Surf4Tax mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu Surf4Tax i mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
 11. Surf4Tax Sp. z o.o. używa plików cookies (tzw. ciasteczek), aby udostępniać lub poprawić niektóre funkcjonalności Serwisu Surf4Tax oraz prowadzić statystyki. Używane są kategorii pliki cookies zaliczane do kategorii sesyjnych i trwałych.
 12. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Surf4Tax.
 13. W żadnym wypadku nie są zbierane informacje, które pozwoliłyby nam bezpośrednio identyfikowanie osoby indywidualnie korzystającej z Serwisu Surf4Tax.
 14. W każdej chwili Użytkownik Serwisu Surf4Tax może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby nie dopuścić do obsługi plików cookies. W takim wypadku może jednak nie skorzystać z niektórych funkcji Serwisu Surf4Tax.
 15. Polityka prywatności może ulec zmianie z uwagi na rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój oferty Surf4Tax Sp. z o.o. Zmiany będą komunikowane w sposób widoczny i zrozumiały za pośrednictwem Serwisu Surf4Tax.
Surf4tax