Technologia

Najnowocześniejsze rozwiązania stosowane
przez Google i Amazon

Surf4tax - Wave Up yourBusiness Docker

Docker

Kontenery open source

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

Niezależność od jednej maszyny

Surf4tax - Wave Up your Business Google Kubernetes

Google Kubernetes

Łączenie kontenerów

Surf4tax - Wave Up yourBusiness mikroserwisy

Mikroserwisy

Łatwość zarządzania aplikacją

Cechy i zalety

 • Łatwość zarządzania danymi
 • Łatwość relokacji danych
 • Dostęp do szerokiej grupy specjalistów i koderów
 • Szybkość dodawania nowych funkcjonalności
 • Szybkość testowania
 • Szybka reakcja na błędy
 • Możliwość wyłączania i modyfikacji jednostkowych funkcjonalności oprogramowania
 • Modyfikacje w jednostkowych funkcjonalnościach nie wpływają na pozostałe opcje
 • Szeroka integracja i wsparcie dla rozwiązań Google i Amazon na rynku IT

System Surf4Tax®

 • Umożliwia procedowanie transakcji kredytowych dla klientów z segmentu MSP przez biura rachunkowe posiadające konto systemowe w aplikacji systemowej.
 • Wyróżnia trzy rodzaje kont systemowych użytkowników: konto biur rachunkowych, konto banków współpracujących i konto administratora.
 • Pozwala na komunikację systemową biur rachunkowych z bankami w celu przygotowania wstępnej lub wiążącej oferty kredytowej dla obsługiwanych klientów z segmentu MSP przez biura rachunkowe. Moderatorem tej komunikacji jest administrator i właściciel aplikacji systemowej.
DOŁĄCZ DO BIUR, KTÓRE JAKO PIERWSZE SKORZYSTAJĄ Z SYSTEMU SURF4TAX®
Surf4tax